top of page

Functionele en Dissociatieve Neurologische Symptomen

 

Hemi

Complexe Regionale Pijn

CRPS Definitie: Een syndroom dat ontstaan na een initieel pijnlijk voorval van een perifere zenuw, de pijn is disproportioneel met de uitlokkende gebeurtenis.

 

Het is geassocieerd op een moment gedurende het zietebeloop met oedeem, veranderingen in huiddoorbloeding, abnormale sudomotore activiteit op de plaats van de pijn, of allodynia of hyperalgesie.

 

Diagnostische criteria (aan 2-4 moet zijn voldoend):

1. De aanwezigheid van een uitlokkende pijnlijke gebeurtenis, of een oorzaak van immobilisatie.

 

2. Continu pijn, allodynia of hyperalgesie, waarbij de pijn disproportioneel is met de uitlokkende gebeurtenis.

 

3. Aanwezigheid op een moment tijdens het beloop van oedeem, verandering in huid doorbloeding, abnormale sudomotore activteit in de pijnregio.

 

4. The diagnose is uitgesloten als er bewijs is voor de aanwezigheid van een aandoening die de klachten kan verklaren.

 

Uitleg van termen in de definitie hierboven:

 

Oedeem - Zwelling

Sudomotore activiteit - Verwijst naar verandering in kleur of doorbloeding

Allodynia - Beschrijft een pijnlijke reactie op een niet-pijnlijke prikkel. Bijvoorbeeld: licht over de huid wrijvende bedlakens voelen pijnlijk aan.

Hyperalgesie  - Verhoogde gevoeligheid voor pijnlijke stimuli.  

Complexe regionale pijn is pijn in een been of arm die kan ontstaan na verschillende gebeurtenissen, maar meestal na lichamelijk letsel (bijvoorbeeld brandwonden of botbreuken).

 

Complex regionaal pijn syndroom (CPRS) type 1 ontstaat zonder schade aan een zenuw

CRPS 2 is hetzelfde syndroom, maar dan met zenuwschade.

 

Hieronder staat de definitie van CRPS type 1: (International association for the study of pain)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommige mensen ontwikkelen pijn in een arm of been zonder zwelling of kleurverandering. Er is nog geen consensus of deze patiënten ook CPRS kunnen hebben. Zo niet, dan betekent dat waarschijnlijk dat ze iets hebben wat er erg op lijkt en waarschijnlijk is de behandeling vergelijkbaar.

 

CPRS is een ingewikkeld onderwerp, het is moeilijk om daar op deze pagina duidelijkheid over te geven.

 

U zult zich wellicht afvragen waarom een pagina van deze website over functionele symptomen eigenlijk gaat over CPRS. De reden daarvoor is dat:

 

1. Het een invaliderende aandoening is, die symptomen geeft, maar waar geen structurele aandoening aan ten grondslag ligt.

 

2. Veel patiënten met CRPS hebben veranderd gevoel, of gevoelsveranderingen (die niet verklaard kunnen worden door een structurele afwijking, en die vergelijkbaar zijn met functionele gevoelssymptomen)

 

3. Patiënten met CRPS hebben vaak, naast de pijn, verlammingen in de aangedane armen of benen, j klachten passend bij dissociatie. Het gevoel een arm of been te hebben dat  niet bij hen past, of van hen is, komt relatief vaak voor bij CRPS patiënten. De arm of het been heeft een vreemd, onwerkelijk gevoel. Bij onderzoek van armen of benen kan geen onderscheid gemaakt worden met functionele verlammingen. Soms krijgen mensen met CRPS een bewegingsstoornis, meestal gefixeerde dystonie.

 

4. Bij sommige patiënten met CRPS zijn de factoren die de klachten het meeste in stand houden, ontwijking van beweging en immobiliteit. Dat is niet verrassend, omdat CRPS een zeer pijnlijke aandoening is. Maar, hoe minder de patiënt het been of de arm beweegt, hoe pijnlijker bewegen wordt, waardoor een neergaande spiraal ontstaat.

 

 

U kunt meer lezen over pijn op deze website.

 

Er zijn ongetwijfeld biologische veranderingen bij patiënten met CRPS, maar dat is ook het geval bij functionele symptomen. CRPS en functionele symptomen zou meer met elkaar te maken kunnen hebben dan lange tijd werd gedacht.

 

De tot nu toe best werkende behandeling is (stap-voor-stap) verhogen van activiteit, maar er zijn ook behandelingen met medicijnen bekend.

 

Engelstalig artikel downloaden

bottom of page