top of page

Functionele en Dissociatieve Neurologische Symptomen

 

Hemi

Hoe ontstaan de klachten?

Een vanzelfsprekende vraag bij klachten en symptomen is, wat is er gaande in mijn lichaam waardoor ik deze symptomen heb?

 

Voor alle klachten of symptomen die beschreven zijn op deze website is het basale antwoord hetzelfde:dat er is een probleem is ontstaan in het de functioneren of de werking van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel ontvangt signalen uit de omgeving en het lichaam, verwerkt die signalen en stuurt signalen vanuit het zenuwstelsel naar allerlei onderdelen van het lichaam. Met de verwerking en het sturen van de signalen kan er iets mis gaan.

 

Bij symptomen als verlamming, spierzwakte en overtollige bewegingensproblemen komen de signalen vanuit  het zenuwstelsel die de hersenen naar het aangedane lichaamsdeel zenden  niet of verkeerd aan.

 

Voor symptomen als gevoelsverlies en pijn is er een probleem met de manier waarop de hersenen signalen uit het lichaam ontvangen.

 

Tijdens dissociatieve aanvallen, een soort wegraking, verkeren de hersenen in een toestand, die enigszins vergelijkbaar is met hypnose.

 

 

Door wetenschappelijk onderzoek wordt de ingewikkeldheid van wat er mis gaat in het zenuwstelsel nu een beetje beter begrepen. Vooral bij chronische pijn is hier veel onderzoek naar gedaan. Bijzondere scans die de activiteit van de hersenen laten zien, geven hersendelen weer die actief of onderactief zijn tijdens symptomen. Een voorbeeld van zo'n scan is te zien hier rechts.

 

Een aantal processen in het zenuwstelsel wordt vergeleken met kleine volume knoppen. Bij chronische pijn zijn deze volume knoppen omhoog gedraaid, waardoor deze mensen met chronische pijn gevoeliger zijn geworden voor signalen die pijn kunnen veroorzaken. Als deze signalen sterker worden waargenomen, wordt pijn ervaren.

 

We moeten nog veel leren over de manier waarop het zenuwstelsel werkt, en dus ook  over wat er verkeerd gaat bij functionele symptomen, maar het is niet meer een compleet mysterie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij andere neurologische ziekten kunnen we op gewone hersenscans zien wat het probleem is, bijvoorbeeld bij een infarct of een tumor. Patiënten met functionele symptomen hebben geen schade in het zenuwstelsel en dus is het niet verrassend dat er ook geen veranderingen zijn te zien op een gewone hersenscan. In plaats daarvan is er een probleem in het functioneren van het zenuwstelsel, de werking is veranderd.

 

Als mensen computers zouden zijn, zou het probleem bij functionele symptomen te vergelijken zijn met een software probleem. Er is niets mis met de bedrading of de chips in de computer - de hardware is in orde - maar de werking is aangetast. Als een computer een software probleem heeft, loopt de computer vast of werkt heel langzaam. Het zou niet helpen de computer open te maken en de componenten te bekijken. U zou niets zien als u een scan van de computer zou maken. Wat wel een oplossing zou zijn, is de computer opnieuw programmeren.

 

Mensen zijn natuurlijk veel ingewikkelder dan computers. Onze gedachten, emoties, gedragingen en belevingen zijn onze programma's.

 

De volgende pagina beschrijft wat iemand kwetsbaar kan maken voor het ontwikkelen functionele symptomen.

Figure 1 - Contralateral hypoactivation Vuilleimie

Het in kaart brengen van de hersenen door middel van scans zorgt ervoor dat we beter beginnen te begrijpen hoe het zenuwstelsel werkt en wat er fout zou kunnen gaan bij mensen die functionele symptomen hebben.

 

Dit plaatje laat een SPECT scan zien van een patiënten met functionele spierzwakte en gevoelsstoornissen in één kant van het lichaam. De scan laat zien dat een deel van de hersenen aan de andere zijde van het lichaam niet goed werkte (het gele deel).

 

Dit type scans laat zien dat het zenuwstelsel en de hersenfunctie verkeerd werkt bij deze aandoeningen. Dat betekent niet dat er niets aan te doen is.

 

Plaatje uit Vuilleimier et al. Brain 2001

volume knob

..het is vergelijkbaar met een software probleem in een computer, in plaats van een probleem met de hardware...

bottom of page