top of page

Functionele en Dissociatieve Neurologische Symptomen

 

Hemi

Gevoelsstoornissen

Functionele gevoelsstoornissen uiten zich als een veranderd gevoel van de huid. Deze stoornissen  ontstaan door niet goed werken of functioneren van het zenuwstelsel. Er is geen schade of  een ontsteking van het zenuwstelsel.

 

De volgende klachten komen voor:

 

1. Een veranderd gevoel  in één lichaamshelft, waarbij meestal, een arm, een been en het gezicht aan     één kant zijn aangedaan.

 

2. Het gevoel dat een arm of been geen onderdeel is van het lichaam.

 

3. Een gevoel van elektrische stimulatie of tintelingen.

 

4. Visuele symptomen, bijvoorbeeld wazig zien en dubbelzien.

 

Zwakte of een gevoel van verlamming komen vaak voor bij gevoelsstoornissen, vaak ook van dezelfde lichaamshelft.

 

Voor patiënten en artsen kunnen deze symptomen alarmerend zijn: ze lijken immers op symptomen die voorkomen bij een herseninfarct of MS. Maar, deze symptomen zijn geen gevolg van schade of een  ontsteking, wat betekent dat er mogelijkheid is tot herstel. Onderdelen van het zenuwstelsel werken niet goed (samen), waardoor de verwerking van informatie van het lichaam naar en in de hersenen niet goed is.

 

 

Hoe wordt de diagnose gesteld?

 

Bij voorkeur stelt een neuroloog de diagnose. Dat kan door middel van het stellen van de juiste vragen en het lichamelijke onderzoek (de neuroloog doet testjes bij u, onder andere van de reflexen). Hierbij let de neuroloog op de aanwezigheid van bepaalde symptomen die typerend zijn voor functionele gevoelsstoornissen.

 

Verder onderzoek in de vorm van scans of bloedonderzoek kan de neuroloog nodig vinden.

 

 

Beeld ik het me in?

 

Nee. Hierover leest u op pagina:

 

 

Hoe ontstaan functionele gevoelsstoornissen?

 

Er zijn verschillende aanleidingen voor het ontstaan van functionele gevoelsstoornissen:

 

1.Na schade / pijn.

 

Mensen lijken vooral kwetsbaar te zijn voor functionele gevoelsstoornissen na lichamelijk letsel of na veel pijn. Bij chronische pijn en het complex regionaal pijnsyndroom komen dan ook vaak gevoelsstoornissen voor.

 

2.Bij hyperventilatie.

 

De klachten komen vaak samen voor met duizeligheid en kortademigheid. Uit onderzoek is gebleken dat gezonde mensen die gevraagd werden snel en oppervlakkig te ademen (hyperventileren) gevoelsstoornissen kregen. Meestal bestonden de klachten uit tintelingen in de vingers en rond de mond, maar een verminderd gevoel kon ook ontstaan.

 

3.Na ziekte met veel vermoeidheid en bedrust.

 

Bij sommige mensen kan teveel rust de symptomen veroorzaken.  Dit lijkt op het chronisch vermoeidheidssyndroom.

 

4.Na een periode van dissociatie / paniek.

 

Functionele gevoelsstoornissen komen vaak samen voor met een licht gevoel in het hoofd en dissociatie (een gevoel dat alles om u heen ver weg is of u zich niet meer met de omgeving verbonden voelt). Soms zijn deze episodes heel beangstigend, vooral als ze zomaar uit het niets ontstaan. Daarna kan een paniekaanval ontstaan, die weer gevoelsstoornissen kan veroorzaken.

 

Lees hier meer over dissociatie:  

 

5.Bij migraine.

 

Mensen met migraine kunnen symptomen ondervinden van veranderde gevoelssensaties tijdens een hoofdpijnaanval. Deze gevoelsstoornissen kunnen na de aanval blijven bestaan.

 

6.Geen duidelijke oorzaak.

 

Er is niet altijd een  duidelijke aanleiding voor de symptomen te vinden. Even als bij migraine kunnen de symptomen zonder aanleiding ontstaan.

 

 

 

 

Dit plaatje komt uit de 19e eeuw en laat zien dat de klachten zich aan één zijde van het lichaam bevinden.

Hemi
bottom of page