top of page

Functionele en Dissociatieve Neurologische Symptomen

 

Hemi

Andere Functionele Symptomen

Studies hebben aangetoond dat patiënten met functionele neurologische symptomen ook niet-neurologische functionele symptomen kunnen hebben.  

 

Voorbeelden van andere functionele symptomen:

 

Prikkelbare darmsyndroom

Onverklaarde maagpijn/maagzuurklachten (dyspepsie)

Fibromyalgie

Temporomandibulaire gewrichtsdysfunctie

Atypische gelaatspijn

Chronisch Vermoeidheids syndroom (zie: vermoeidheid)

Chronische bekkenpijn/pijn rondom de menstruatie

Atypische pijn op de borst

Chronische hyperventilatie

 

Soms is dit een uiting van kwetsbaarheid voor deze symptomen, met komen en gaan van veel verschillende klachten sinds de puberteit of adolescentie.

 

Dat is niet altijd het geval. U kunt elk van de functionele symptomen beschreven op deze website geïsoleerd hebben, of vanaf het 40ste of 50ste levensjaar verschillende functionele symptomen ontwikkelen, zelfs als u daar nooit eerder last van had.

 

Als huisartsen  of specialisten allerlei tests hebben gedaan die normaal blijken te zijn, terwijl u toch  verschillende klachten hebt, kan het helpen te weten dat u niet alleen bent, en dat een bepaalde  combinatie van klachten een bekend patroon kan zijn. Ook bij migraine zijn alle tests normaal en wordt de diagnose gesteld op grond van een bekend patroon.

 

 

Prikkelbare darm syndroom (PDS)

 

Deze veelvoorkomende aandoening (samen met andere functionele buikklachten een derde tot de helft van de patiënten op de polikliniek gastro-enterologie ) gaat meestal gepaard met buikpijn, pijn bij obstipatie of diarree. Er is geen structurele afwijking in het maagdarmkanaal, zoals bij functionele neurologische symptomen. Gastro-enterologen (maagdarmlever (MDL)-artsen) zien PDS als een serieus en reëel probleem, veroorzaakt door een probleem van de functie van het maagdarmkanaal. Gedacht wordt dat er iets mis gaat in de aansturing vanuit het zenuwstelsel van de darmen.

 

De definitie van Prikkelbare Darm syndroom is:

Ten minste 3 maanden, met een begin ten minste 6 maanden geleden, van terugkerende buikpijn of een vervelend gevoel, geassocieerd met 2 van de volgende opties:

- Verbetering na het hebben van ontlasting

- Begin geassocieerd met een verandering in frequentie van ontlasting

- Begin geassocieerd met een verandering in vorm (aspect) van de ontlasting

 

Functionele dyspepsie (maagklachten)

 

Met functionele dyspepsie wordt bedoeld maagzuur of spijsverteringsklachten, waarvoor bij onderzoek geen verklaring wordt gevonden.

 

Functionele dyspepsie wordt als volgt gedefinieerd: 

Er is geen bewijs voor structurele problemen (onder andere geen afwijkingen bij een scopie van de maag), die de symptomen kan verklaren.  De duur van de klachten is ten minste 3 maanden, met een begin ten minste 6 maanden geleden en  1 of meer van de volgende klachten:

- Vervelend bol/opgeblazen gevoel na het eten

- Snel vol zitten

- Pijn in maagstreek

- Brandend gevoel in maagstreek

 

 

Chronische bekkenpijn/Hevig pijnlijke menstruatie

 

Bij vrouwen met functionele neurologische symptomen is er een duidelijk verhoogd voorkomen van gynaecologische problemen.

 

Hieronder vallen:

- Zeer pijnlijke menstruaties

- Hevige menstruaties (veel bloedverlies)

- Chronische bekkenpijn.

 

Als een gevolg van deze symptomen, is bij veel van  deze vrouwen de baarmoeder verwijderd, veel vaker dan gemiddeld in de bevolking.

 

Het daadwerkelijke verband tussen gynaecologische symptomen en functionele symptomen is niet bekend. Het kan zijn dat een kwetsbaarheid (het lichaam is meer bevattelijk) voor pijnklachten eraan ten grondslag ligt.

 

Belangrijk voor u om te onthouden is, dat een medische voorgeschiedenis van gynaecologische problemen en het hebben van functionele symptomen, geen toeval is.

 

Mannen met functionele neurologische symptomen lijken ook meer bevattelijk voor het ontwikkelen van testiculaire pijn, op een vergelijkbare manier, maar hierover zijn weinig studies bekend.

 

Atypische Pijn op de borst

 

Van alle patiënten die naar een ziekenhuis komen voor klachten van pijn op de borst, heeft ten minste een derde geen hartinfarct, geen afwijkingen in de vaten rond het hart en geen maagproblemen die de pijn kunnen verklaren. De pijn is daarentegen wel echt, kan terugkerend zijn en ook beangstigend, omdat het kan aanvoelen als een hartaanval.

 

Dit wordt atypische pijn op de borst genoemd. Het is een functioneel symptoom, een pijnsyndroom waarbij de borstkas betrokken is. Pijn op de borst is een alarmsymptoom, maar kan verschillende oorzaken hebben. Bij een hartaanval  verkeren patiënten in een staat van alarm. Het lichaam is echter ook in een staat van paraatheid/alarm, bij ernstige angst (paniek). Hierbij wordt ook heel vaak een strak en pijnlijk gevoel op de borst ervaren.

 

Het is wel belangrijk om hierbij te vermelden dat veel patiënten die atypische pijn op de borst hebben, geen klachten van paniek of angst ervaren.

 

In het geval van pijn op de borst is het altijd belangrijk onderzoek te laten doen naar de oorzaak, voordat er sprake kan zijn fan 'atypische pijn op de borst'.

 

Chronische hyperventilatie

 

Mensen met chronische hyperventilatie (snel ademen), kunnen ten gevolge daarvan allerlei verschillende neurologische symptomen ondervinden, zoals duizeligheid, tintelingen, vermoeidheid, kortademigheid en flauwvallen.

 

Meestal is hyperventilatie een onderdeel van een complexer geheel aan klachten, in plaats van de oorzaak van het probleem. Er zijn verschillende oefeningen en behandelingen mogelijk tegen hyperventilatie.

 

 

bottom of page