Functionele en Dissociatieve Neurologische Symptomen

Hemi

Website offline in verband met wetenschappelijk onderzoek

Deze website wordt op dit moment gebruikt voor een onderzoek naar de behandeling van Functionele Bewegingsstoornissen. Om die reden is de website op dit moment afgeschermd van het publiek. Helaas is het niet mogelijk om deze website te bekijken. U kunt mogelijk wel deelnemen aan een onderzoek naar de behandeling van functionele stoornissen dat wordt gecoördineerd vanuit het UMCG. Hieronder kunt u meer informatie vinden over het onderzoek. Heeft u vragen, neem dan contact op met: functionelestoornissen@gmail.com.

Criteria voor deelname

Korte beschrijving van het onderzoek

Vanuit de afdeling neurologie van het UMCG is het SHIFT-onderzoek gestart naar de behandeling van functionele bewegingsstoornissen. Patiënten vanuit heel Nederland kunnen deelnemen, mits ze voldoen aan de criteria hiernaast. Er is weinig bekend over de behandeling van functionele motor stoornissen. Dit onderzoek is erop gericht om in kaart te brengen welke behandelingen nu worden toegepast, hoe de klachten zich in de tijd ontwikkelen en wat de kwaliteit van leven is van patiënten met deze aandoening. Daarbij krijgt de helft van de patiënten toegang tot een speciaal ontwikkelde website met informatie en zelfhulp adviezen. Wie in welke groep terecht komt wordt bepaald via loting. De studie kan geheel vanuit huis doorlopen worden, alle vragenlijsten die horen bij het onderzoek kunnen via de post of het internet worden ingevuld. Patiënten hoeven dus niet naar Groningen te komen.

Patiënten moeten voldoen aan de volgende criteria om mee te kunnen doen aan het onderzoek: 18 jaar of ouder Een functionele bewegingsstoornis, waarbij de diagnose is gesteld door een neuroloog Toegang tot een computer met internet Ook moet de bewegingsstoornis zelf een probleem voor de patiënt vormen. Als patiënten een probleem hebben met beweging, maar hier weinig last van ondervinden (maar bv. wel veel last hebben van pijn of een andere klacht), dan kunnen ze niet deelnemen.

Informatie voor neurologen

Heeft u vragen over het onderzoek of wilt u de informatiebrief ontvangen, dan kunt u contact opnemen via: functionelestoornissen@gmail.com

Als u voorheen gebruik maakte van deze website, zou u uw patiënten vanaf nu kunnen verwijzen naar het SHIFT-onderzoek. Verwijzen is relatief eenvoudig, wij regelen de informatie en inclusie, we hebben alleen contactgevens van de patiënt nodig (en diens mondelinge toestemming om die contactgevens aan ons te geven). Het onderzoek is een toevoeging op de normale zorg, dus u kunt uw normale beleid voortzetten bij deelname. U kunt ons emailen voor de informatiebrief voor neurologen.

Onderzoeklogo

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player