Functionele en Dissociatieve Neurologische Symptomen

Hemi

Website offline in verband met wetenschappelijk onderzoek

Deze website wordt op dit moment gebruikt voor een onderzoek naar de behandeling van Functionele Bewegingsstoornissen. Om die reden is de website op dit moment afgeschermd van het publiek. Helaas is het niet mogelijk om deze website te bekijken, zolang dit onderzoek loopt. We hopen hetonderzoek eind 2017/begin 2018 af te ronden en de website wordt dan zo snel mogelijk weer toegankelijk. Hieronder vindt u meer informatie over het onderzoek. Bedankt voor uw begrip. Heeft u vragen, neem dan contact op met: functionelestoornissen@gmail.com

SHIFT onderzoek naar de behandeling van Functionele Motor Stoornissen

Er is weinig bekend over de behandeling van functionele motor stoornissen. Dat is zorgelijk, want veel patiënten ondervinden veel klachten van de aandoening. Om die reden wordt er in verschillende centra in de wereld onderzoek gedaan naar het mechanisme en de behandeling van functionele motor stoornissen. Het SHIFT onderzoek is een samenwerkingsverband tussen afdelingen neurologie van de University of Edinburgh en de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast heeft een grote groep neurologen vanuit veel ziekenhuizen in heel Nederland meegewerkt aan het verzamelen van genoeg geschikte patiënten om deel te nemen. Dat aantal is nu bereikt. Het onderzoek duurt een half jaar per patiënt, dus de laatste patiënten doorlopen op dit moment nog dit half jaar. Dit onderzoek is erop gericht om in kaart te brengen welke behandelingen nu worden toegepast, hoe de klachten zich in de tijd ontwikkelen en wat de kwaliteit van leven is van patiënten met deze aandoening. Daarbij krijgt de helft van de patiënten toegang tot een speciaal ontwikkelde website met informatie en zelfhulp adviezen. Wie in welke groep terecht komt wordt bepaald via loting. De data die verkregen wordt met het onderzoek, zal worden onderzocht op bovenstaande punten, waarbij wordt gekeken of het zinvol is om de website toe te voegen aan de normale zorg.

Deelname aan dit onderzoek is niet meer mogelijk, omdat al genoeg patiënten aan het onderzoek meedoen. We proberen het onderzoek zsm af te ronden, om de website weer toegankelijk te maken.

Informatie voor neurologen

Het SHIFT onderzoek is erop gericht om te testen of het toevoegen van een website met informatie en zelfhulp advies een toevoeging is op de normale zorg. Omdat we patiënten die deelnemen randomiseren in twee groepen, met en zonder toegang tot de website, kan deze website tijdens het onderzoek niet toegankelijk zijn voor het publiek. Als de follow-up periode van de laatste geïncludeerde patiënt is afgelopen, doen wij ons best de website zsm weer online te zetten. Dit zal eind 2017 / begin 2018 zijn.

Onderzoeklogo

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player